Get Adobe Flash player

Paszport

Paszport jest jedynym i niezbędnym dokumentem dla naszego czworonoga, który umożliwia mu legalne przekraczanie granic państw. Paszport wystawia wyznaczony lekarz weterynarii. W naszym gabinecie również wyrabiamy taki dokument. Cena paszportu jest określona ustawą. Każdy wpis do paszportu musi być potwierdzony wpisem do internetowego rejestru paszportów-takiego wpisu może dokonać jedynie wyznaczony lekarz weterynarii. Właściciel sam nie może dokonywać wpisów do paszportu. 

O wystawienie paszportu należy się ubiegać co najmniej 21 dni przed planowanym wyjazdem za granicę. Do wystawienia paszportu potrzebny jest jeszcze zaimplantowany mikrotransponder (wszczepiony mikroczip identyfikujący zwierzę) oraz ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie dokonane już po wszczepieniu mikroczipu. Dodatkowo w zależności od kraju do którego chcemy jechać określone są kolejne wymogi lub nie.