Get Adobe Flash player

smycz i kaganiec

Ustawa o ochronie praw zwierząt zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Nie dotyczy to ogrodzonego terenu prywatnego. W Kodeksie Wykroczeń natomiast znajdziemy zapis mówiący o tym, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Z żadnego z tych przepisów nie wyczytamy absolutnego zakazu spuszczania psa ze smyczy czy zdejmowania mu kagańca. Jednak musimy sprawić aby pies nie stwarzał przeszkody lub zagrożenia dla otoczenia.